Kalendar upisa u srednje škole – 2019/2020

Đaci, a i roditelji se uveliko spremaju za malu maturu. Završni test za buduće srednjoškolce svakim danom je sve bliže. Važnost male mature, mnogim roditeljima daje razlog za dodatnu brigu, a decima nove izgovore kako su preopterećeni. I dok se svi zajedno priprema za jedan od najvažnijih testova, poznat je kalendar upisa u srednje škole.

Završni ispit počinje 17.06. testom iz srpskog jezika. Test iz matematike radi se 18.06. dok je kombinovani test planiran za 19.06. Nakon dva dana, 21.06. izaći će preliminarni rezultati, na osnovu kojih će učenici imati okvirnu sliku da o tome koju školu bi mogli da upišu na osnovu broja bodova. Spisak svih srednjih škola sa bodovima za upis iz prethodnih godina, možete pogledati na našem portalu.

Bodovi ostvareni na osnovu uspeha u osnovnoj školi sabrani sa bodovima ostvarenim na završnom ispitu predstavljaju ukupan broj bodova sa kojim čekate upis. Naravno, prethodno je potrebno da popunite listu želja.

Konačni rezultati biće objavljeni 27.06. i nakon toga kreće se sa predajom liste želja. Okvirnu sliku o tome koliko bodova će vam biti potrebno da upišete određeni smer, može vam dati broj bodova poslednjeupisanog kandidata iz prošle godine.

Raspored učenika po školama izaći će 07.07. nakon čega sledi upis učenika u srednje škole 08. i 09. jula. Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 08.07. kada se predaje lista želja.
Kalendar upisa u srednje škole 2019/2020

do 25.05.2019.
Unos opštih podataka i ocena 6. i 7. razreda
10.05 – 13.05.2019. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita
10. i 13.05.2019. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina za polaganje prijemnog ispita
25. i 26.05.2019. (od 10 časova)
Polaganje prijemnog ispita u srednjim školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku
31. 05 – 02.06.2019. (od 10 časova)
Prijemni ispiti u muzičkim školama
02.06 – 04.06.2019. (od 10 časova)
Prijemni ispiti u baletskim školama
31.05 – 02.06.2018. (od 9 do 12 časova i od 14 do 17 časova)
Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti
01.06.2019. (od 10 do 12 časova)
Prijemni ispiti u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odeljenjima
01.06.2019. (od 14 do 16 časova)
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostim aza biologiju i hemiju
02.06.2019. (od 10 do 12 časova – ispit iz matematike; od 14 do 16 časova ispit iz fizike)
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika/fizika) i prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (matematika)
01. i 02.06.2019. (od 10 do 12 časova)
Prijemni ispit u filološkim gimnazijama i filološkim odeljenjima
01. i 03.06.2019. (od 9 do 14 časova)
Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji
27.05 – 07.06.2019.
Prijavljivanje u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu
05.06.2019. (od 8 časova)

Preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odeljenjima, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenjima sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za odeljenja u školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku
06.06.2019. (od 8 časova)
Preliminarni rezultati prijemnog ispita u umetničkim i muzičkim školama
06.06.2019. (od 8 do 16 časova)
Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi učenika na rezultate prijemnog ispita
07.06.2019. (do 12 časova)
Konačni rezultati prijemnih ispita
17.06.2019. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – test iz srpskog (maternjeg) jezika
18.06.2019. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – test iz matematike
19.06.2019. (od 9 do 11 časova)
Završni ispit – kombinovani test
21.06.2019. (od 8 časova)
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole
22.06.2019. (od 8 do 16 časova)
Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u osnovnim školama
24.06.2019. (od 8 do 16 časova)
Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim upisnim komisijama
27.06.2019. (od 8 časova)
Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
28.06.2019. (do 16 časova)
Upis u muzičke i baletske škole
28. i 29.06.2019. (od 8 do 15 časova)
Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka
03.07.2019. (od 8 časova)
Provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama
03.07.2019. (od 8 do 15 časova)
Prijem žalbi na izražene želje i unošenje ispravki
04.07.2019. (do 12 časova)
Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu
07.07.2019. (od 8 časova)
Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama
07.07.2019. (do 20 časova)
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
08. i 09.07.2019.
Upis učenika u srednje škole – prvi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)
08.07.2019. (od 8 do 15 časova)
Predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima – drugi upisni krug
10.07.2019. (do 8 časova)
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
10.07.2019. (do 8 časova)
Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
11.07.2019. (od 8 do 15 časova)
Upis učenika u srednje škole – drugi upisni krug (osim za upis u muzičke i baletske škole)

 

Polaganje male mature

Srpski jezik
17.06.2019. ponedeljak, srpski/maternji jezik, od 9:00-11:00 časova
Matematika
18.06.2019. utorak, matematika, od 9:00-11:00 časova
Kombinovani test
19.06.2019. sreda, kombinovani test, od 9:00-11:00 časova
Preliminarni rezultati završnog ispita
21.06.2019. petak, preliminarni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnim školama od 8:00 časova
Prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika
22.06.2019. subota, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, od 08:00 do 16:00 časova u osnovnim školama
24.06.2019. ponedeljak, prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika u okružnim komisijama, od 08:00 do 16:00 časova

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
27.06.2019. četvrtak, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita do 8:00 časova
Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama:
28. i 29.06.2019. od 08:00 do 15:00 časova
Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima:
07.07.2019. nedelja, od 8:00 časova
Upis učenika u srednje škole
08. i 09.07.2019. upis učenika u srednje škole od 08:00 do 15:00 časova

 

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha od VI do VIII razreda (60 bodova)
Uspeha na završnom ispitu (bodova: 13 srpski (maternji) jezik + 13 matematika + 14 kombinovani test)

Kompletan kalendar možete preuzeti ovde: