Ocene se vide na internetu

Medicinska škola „Nadežda Petrović“ u Zemunu prva je obrazovna ustanova u prestonici, koja je roditeljima „dozvolila“ uvid u elektronski dnevnik. Mame i tate su nedavno dobile šifre, pomoću kojih, u svakom trenutku, mogu da vide ocene svoje dece, opravdane i neopravdane izostanke, angažovanje na času, primedbe nastavnika. Ostale škole, koje imaju e-dnevnike obavestile su roditelje da dostave svoje i-mejl adrese, što je uslov da dobiju šifru za ulaz u aplikaciju.

Prema rečima Radice Stojanović, direktorke Medicinske škole u Zemunu, odziv roditelja je, zasada, zadovoljavajući, a očekuje se da će biti i bolji. Da bi se pristupilo elektronskom dnevniku, potrebno je imati i-mejl i internet.

– Ima roditelja koji nemaju i-mejlove, pa i dalje dolaze u školu da se raspitaju o ocenama i uspehu svoje dece – kaže Stojanovićeva. – Očekujemo da će još njih prihvatiti da bude povezano sa elektronskim dnevnikom. Potrebno je da prođe vreme, kako bismo uvideli kakvi su rezultati novog načina praćenja rada učenika.

U najvećoj osnovnoj školi u Srbiji „Nikola Tesla“ u Vinči u toku je prikupljanje podataka od roditelja, kako bi se uključili u sistem elektronskog dnevnika. Prethodno su i nastavnici prošli obuku, a roditelji treba da popune određene formulare, posle kojih će dobiti svoju šifru, ali samo pod uslovom da imaju svoj i-mejl.

– Uvođenje elektronskog dnevnika je dobar potez, ali se nadam da neće uticati na to da roditelji ređe dolaze u školu – kaže Dragoljub Gačić, direktor OŠ „Nikola Tesla“ u Vinči. – Praksa je da se interesuju za ocene dobrih učenika, dok mame i tate loših đaka retko dolaze u školu. Plašim se da će i sada, oni čija deca imaju slabiji uspeh i izostanke, kada uđu u aplikaciju samo da „prelete“ preko ocena, izostanaka i komentara profesora.

Gačić ističe da će u nižim razredima, kompjuteri biti u svakoj učionici, dok u višim to, zasada, nije izvodljivo, pa će profesori koristiti računare i u zbornici i biblioteci. Takođe, moguće je i da elektronske dnevnike „popunjavaju“ i sa svojih telefon i tableta od kuće.

PEDAGOŠKE SVESKE

U ŠKOLAMA koje su uvele elektronske dnevnike nema starih crvenih, koje su profesori nosili kada krenu na čas. Kako se može dogoditi, da i elektronika otkaže, pitali smo direktore šta će se desiti, ako sistem padne i izbriše se sve što je zabeleženo. Kako su nam objasnili, ne postoji sistem zaštite, ali srećom većina profesora vodi svoje pedagoške sveske, tako da će ocene ostati „upisane“.