Raspored pripremne nastave za malu maturu

S obzirom da je odložen početak 2. polugodišta, i da je izvesno da će škole organizovati radne subote, odlučili smo da sa vama podelimo kalendar pripremne nastave. Ono što buni većinu roditelja, jeste kako će se obračunavati pripremna nastava (plaćanje) i da li ćemo imati dovoljan fond časova.

Kao što znate, svaki mesec ima 4 vikenda pripremne nastave. To znači da učenici prvog ciklusa imaju na mesečnom nivou 13 časova. S druge strane, učenici drugog ciklusa imaju 16 časova.

S obzirom da smo tokom januara i februara, zbog praznika i raspusta imali propuštene termine, u tabeli ispod je objašnjeno kako će biti organizovana pripremna nastava i kako će se vršiti plaćanje. Crvenom bojom su obeleženi raspusti, praznici, odnosno periodi kada se neće održavati nastava.

Ono što moramo da istaknemo je: u tabeli nije naznačeno koji vikend će biti radna subota, jer to još uvek nije poznato. Kao što je prikazano, maj mesec obuhvata 5 vikenda, pri čemu je jedan vikend predviđen za radnu subotu. Ukoliko škole donesu odluku o neodržavanju radne subote, taj vikend ćemo iskoristiti za testiranje učenika.