Direktori škola dobili 6 zadataka

Direktori škola u Srbiji imaju rok od dve godine da dobiju licencu, inače taj posao više neće moći da rade. Dakle, to što su prošli na konkursu više nije dovoljno, jer bez licence neće moći da upravljaju školama. Ovu važnu prekretnicu u školstvu predviđa Zakon o osnovama sistema obrazovanja, po kome svi direktori moraju da prođu obuku i polažu veoma ozbiljan test za dobijanje licence.

Kako sve to izgleda, za Telegraf.rs otkriva Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole u Užicu, koji je prvi dobio licencu u tom gradu. U zavisnosti od godina iskustva i ocene koju je dobio tokom takozvanog spoljašnjeg vrednovanja, direktor prolazi obuku koja traje od dva do devet dana. Tucaković je prethodno ocenjen četvorkom i 18 godina je direktor, pa je obuku pohađao svega dva dana.

Prvo što svaki direktor mora da položi je istraživački deo, odnosno da uradi istraživanje koje na neki način doprinosi obrazovanju i školi u kojoj radi.

– Ja sam preko upitnika ispitao zadovoljstvo nastavnog kadra škole. Ako su nastavnici zadovoljni, onda će bolje prenositi znanje deci. Tako sam video koje su stvari na kojima treba poraditi, pa sam upitnik ponovio i sledeće godine da vidim ima li napretka. I tako sedam godina zaredom – priča Tucaković.

Onda je usledio drugi, još teži deo ispita. Komisija je ispitala da li direktor ispunjava šest neophodnih standarda. Za svaki od njih, Tucaković je morao i da priloži dokaz.

– Prvi, recimo, podrazumeva uslove za unapređenje nastave. Kakve uslove za učenje imaju deca u školi, kakav je plan, kako su opremljeni kabineti
– Drugi standard je organizacija rada. I tu već, direktor, pokazuje ima li i menadžerske sposobnosti
– Zatim, kao treći i četvrti uslov idu unapređenje rada zaposlenih, saradnja sa roditeljima, sindikatima i okolinom. Sve se gleda. Direktor ne može biti neko ko nema dobre odnose sa kolegama, ko odbija da sasluša zahteve sindikata ili da primi roditelje
– Peti kriterijum su finansije. Da li je direktor doveo školu do bankrota ili ume da upravlja zajedničkom kasom
– I šesti, neki bi rekli i najvažniji, zakonitost rada zaposlenih. Ima li bahaćenja, da li se poštuju pravila i propisi

Na kraju ga je, kaže Tucaković, komisija pitala šta misli o obuci i testu, a on nije imao dilemu.

– Svi direktori treba da polažu test i pokažu da su dovoljno sposobni da obavljaju taj posao. To je važno i za đake i za nastavnike. Loše je po sve ako se na čelu škole nalazi nekompetentna osoba – zaključuje Tucaković.

Pa direktori, da vas vidimo. Vreme je da se i vi vratite u učionicu, a možda da u njoj i ostanete.