Triangl | Škola Koja Se Voli

Cilj Programa

Poznato je da je istraživački duh najprisutniji kod dece školskog uzrasta. Njihova želja za otkrivanjem novih pojmova i upijanje novih informacija je beskonačna. Međutim, zbog vremena u kom živimo, često se istraživanje svodi na korišćenje mobilnih telefona i diskutovanje o informacijama neproverenih i nepouzdanih izvora.

Zato smo odlučili da pored klasičnih vidova nastave organizujemo zajednički odlazak iz gradske vreve koje bi imalo za cilj upoznavanje dece sa onim sto bi trebalo u njihovim očima da bude u glavnom fokusu, a to je – prirodno okruženje. Planinarenje je idealna šansa da kroz fizičke aktivnosti u sasvim drugom ambijentu decu spojimo sa prirodom. 

Organizacija Nastave

Planinarenje je prilagođeno đačkom uzrastu. Sastoji se od elemenata orijentinga, pešačkih tura,   Duge šetnje neutabanim stazama i savladavanje prirodnih prepreka podstiće zdrav razvoj telesne muskulature. 

Vreme Tokom Časova

Učenici tokom vikenda oba dana dolaze u istim termina i u našim učionicama provode po 180 minuta. Tokom nastave između dva časa organizovana je mini-pauza da se učenici odmore.

JEDNODNEVNI IZLET NA RAJAC I MANJI KURS ORIJENTACIJE

  • 07.00h – polazak iz Beograda
  • 09.30h – dolazak ispred planinarskog doma
  • 10.00h – uvodno predavanja o orijentaciji i upoznavanje sa planom aktivnosti (podela mapa i kompasa, učenje oseveravanja karte i približno orijentisanje gde se trenutno nalazimo u Srbiji)
  • 10.45h – Podela u grupe za rad na terenu
  • 11.00h – Svaka grupa, sa svojim instruktorom kreće na teren i pronalaze već postavljene kontrolne tačke.

Tokom kretanja, zapažanje glavnih orijentira i proučavanje mogućnosti – šta sve moze biti od pomoći na terenu kada je potrebno odlučiti u kom pravcu treba da se krećemo:
– Šta raditi u slučaju da se izgubimo?
– Koga i na koje sve načine možemo pozvati pomoć?
– Kako objasniti gde se nalazimo kada uspostavimo vezu?
– Na koji način nas spasioci traže?
– Šta raditi, a šta ne raditi dok čekamo pomoć?
– Kako bi mi tražili nekoga ko se izgubio? Pokazna vezba češljanja terena

  • Nakon povratka u dom (oko 14.00h), RUČAK
  • 15.00h šetnja do vrha Rajca i slobodno vreme do polaska za Beograd
  • 18.30h polazak za Beograd
  • 20.30h očekivano vreme dolaska u Beograd