Triangl | Škola Koja Se Voli

GRUPNO TESTIRANJE

Grupno testiranje traje oko 150 minuta i na testiranje deca treba da dođu odmorna, naspavana, sita.

Nakon grupnog testiranja psiholog će obraditi rezultate i narednih dana sa svakim učenikom će biti dogovoren termin kada će doći sa roditeljem i dobiti informacije o postignuću na testovima sposobnosti (opštim i posebnim sposobnostima, kapacitetima deteta, sklonostima i slabostima), psihološkom profilu ličnosti sa razvojnim planom, stepenu interesovanja za pojedine profesije i oblastima u kojima su kandidati sa sličnim sposobnostima, profilom ličnosti i interesovanjima uspešni i cenjeni.

Koncept Testova

Grupno testiranje se sastoji iz testova za procenu:

  • opštih i posebnih intelektualnih sposobnosti
  • psihološkog profila ličnosti
  • profesionalnih interesovanja
  • upitnika o dosadašnjim interesovanjima i aktivnostima deteta, temperamentu, radnim navikama, načinima učenja i sl.

cENA

Cena grupnog testiranja i savetovanja  je 4.000 dinara po učeniku. Plaćanje se vrši na licu mesta po završetku savetovanja.

INDIVIDUALNO TESTIRANJE

Individualno testiranje poput grupnog traje oko 150 minuta. Kao što je slučaj i sa grupnim testiranjem deca treba da dođu odmorna, naspavana, sita kako bi sami testovi dali željene rezultate.

Ukoliko dete ima neka posebna interesovanja ili talente, i želite da se proceni kakvi su kapaciteti deteta vezano baš za to konkretno zanimanje, ili ako je dete  neopredeljeno, nesigurno, plaši se da će napraviti pogrešan izbor, postoji potreba za savetovanjem – za te svrhe rade se, osim testova koji se zadaju grupno, i testovi posebnih sposobnosti (na primer verbalnih, numeričkih, mehaničkih, prostorne orijentacije, informisanosti…).

CENA

U zavisnosti od broja testova i dužine testiranja cena individualne profesionalne orijentacije varira između 5.500 i 6.500 dinara.

Profesionalnu orijentaciju radi Svetlana Dotlić, master psiholog, psihoterapeut sa više od 20 godina radnog iskustva, stalno zaposlena u Grupi za psihološku selekciju i karijerno vođenje u Ministarstvu odbrane.

Psihološko testiranje i savetovanje će se vršiti u prostorijama Triangla u učionici u Peđe Milosavljevića 48.