Triangl | Škola Koja Se Voli

Ciljevi nastave

Redovna nastava obuhvata časove na kojima učenici osnovnih i srednjih škola prate tekuće gradivo. Idealna je za učenike kojima je neophodna dodatna nastava iz predmeta kao što su matematika, fizika, hemija ili srpski jezik i književnost. Nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom rade sa decom po specifičnom programu, a savremenim metodama kroz kontinuirani rad i otvorenu komunikaciju otklanjaju sve prepreke i nejasnoće koje se javljaju u školama.

Učenici su podeljeni u male grupe (3-5 učenika). Rad u malim grupama ima cilj eliminasanje odboja prema školskim oblastima i lekcijama, razvoj takmičarskog duha i povećanje samopouzdanja. 

Organizacija Nastave

Nastava se odvija radnim danima. Učenici prilikom upisa dobijaju fiksne termine koji su na raspolaganju i usklađuju ih sa svojim obavezama. S obzirom na to da đaci u svoje škole idu dve smene u ponudi su 3 prepodnevna termina (08:30h; 10:00h; 11:30h) i 3  poslepodnevna termina (14:30h; 16:00h; 17:30h).

Sistem nastave

Tokom nastave učenici sa nastavnicom obnavljaju pređeno gradivo iz svojih škola, nakon čega rade uvežbavanje zadataka. Cilj je da se što više zadataka pređe uz što manju asistenciju nastavnica. Nakon svakog drugog časa u nedelji, učenici dobijaju domaći zadatak koji su dužni da urade do sledećeg časa. 

Ovakvim sistemom rada učenici dobijaju neophodno znanje i samopouzdanje za rešavanje zadataka. Kroz samostalno vežbanje učenici imaju priliku da se upoznaju sa sopstvenim mogućnostima, i uvidom u greške unaprede svoju koncetraciju i metodologiju rešavanja zadataka.

Predmeti poput fizike, hemije ili srpskog jezika mogu se pohađati zasebno ili u kombinaciji sa postojećim časovima matematike bez smanjivanja zacrtanog fanda časova matematike.

Način plaćanja

Plaćanje se vrši unapred u periodu od 1. do 15. u mesecu. Obaveze se mogu izmiriti u prostorijama Triangla ili uplatom na tekući račun. Ukoliko se plaćanje vrši direktno u našim učionicama, roditelji su dužni da čuvaju priznanice. Naknadne reklamacije bez dokaza o uplati neće biti priznate.

Kompletan cenovnik možete videti klikom na dugme ispod teksta.