Triangl | Škola Koja Se Voli

Ciljevi nastave

Redovna nastava obuhvata časove na kojima učenici osnovnih i srednjih škola prate tekuće gradivo. Idealna je za učenike kojima je neophodna dodatna nastava iz predmeta kao što su matematika, fizika, hemija ili srpski jezik i književnost. Nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom rade sa decom po specifičnom programu, a savremenim metodama kroz kontinuirani rad i otvorenu komunikaciju otklanjaju sve prepreke i nejasnoće koje se javljaju u školama.

Učenici su podeljeni u male grupe (3-5 učenika). Rad u malim grupama ima cilj eliminasanje odboja prema školskim oblastima i lekcijama, razvoj takmičarskog duha i povećanje samopouzdanja. 

Organizacija Nastave

Nastava se odvija radnim danima. Učenici prilikom upisa dobijaju fiksne termine koji su na raspolaganju i usklađuju ih sa svojim obavezama. S obzirom na to da đaci u svoje škole idu dve smene u ponudi su 3 prepodnevna termina (08:30h; 10:00h; 11:30h) i 3  poslepodnevna termina (04:30h; 16:00h; 17:30h).

Sistem nastave

Tokom jedne sedmice, učenici imaju obavezna 2 časa matematike. Prvi čas ima za cilj obnavljanje gradiva koje su učenici u prethodnom periodu radili u svojim školama. Drugi čas služi isključivo za samostalno vežbanje zadataka uz asistenciju nastavnika.

Ovakvim sistemom rada, kroz dodatno predavanje na prvom času učenici dobijaju neophodno znanje za rešavanje zadataka. Kroz samostalno vežbanje na drugom času, učenici imaju priliku da se upoznaju sa sopstvenim mogućnostima, i uvidom u greške unaprede svoju koncetraciju, samopouzdanje i metodologiju rešavanja zadataka.

Predmeti poput fizike, hemije ili srpskog jezika mogu se pohađati zasebno ili u kombinaciji sa postojećim časovima matematike bez smanjivanja zacrtanog fanda časova matematike (dva časa nedeljno).

Način plaćanja

Plaćanje se vrši unapred u periodu od 1. do 15. u mesecu. Obaveze se mogu izmiriti u prostorijama Triangla ili uplatom na tekući račun. Ukoliko se plaćanje vrši direktno u našim učionicama, roditelji su dužni da čuvaju priznanice. Naknadne reklamacije bez dokaza o uplati neće biti priznate.

Kompletan cenovnik možete videti klikom na dugme ispod teksta.