Triangl | Škola Koja Se Voli

UČENICI koji su ove godine upisali osmi razred, u junu će na maloj maturi, u okviru kombinovanog testa, polagati samo jedan predmet.

To znači da će od pet predmeta – hemija, biologija, fizika, geografija i istorija – koje je ovaj test do sada sadržao, osmaci polagati samo jedan koji sami izaberu. Ostala dva testa – iz srpskog jezika i matematike – ostaju kao i do sada.

– Đaci osmog razreda će, na kraju školske 2022/23, umesto kombinovanog testa koji su polagali do sada, kada su odgovarali na pitanja iz svih pet predmeta, izabrati jedan predmet – rečeno je „Novostima“ u Ministarstvu prosvete.

Još se ne zna do kada će deca morati da se izjasne o izabranom predmetu i kome će to saopštavati. – Ministarstvo prosvete će ubrzo, izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, definisati rok u kom će se učenici osmog razreda izjašnjavati, kao i način izjašnjavanja – kažu naši sagovornici. Prema ranijim najavama, deca bi trebalo da se izjasne do 30. septembra, ali je taj rok prolongiran.

Pročitaj još...

Zoran Kostić, savetnik ministra prosvete, kazao je da je najvažnije da se učenicima daju dva roka, jedan u kome će se izjasniti koji predmet su odabrali i drugi za slučaj da se predomisle. Predloženo je i drugačije bodovanje, pa bi maternji jezik i matematika nosili maksimalno po 14 poena, a treći test 12.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nakon što je uradio analizu male mature, predložio je da završni ispit ostane u postojećem formatu, odnosno da ima tri testa, ali da treći treba menjati na navedeni način.

Branislav Ranđelović, direktor Zavoda, rekao je da deci treba olakšati završni ispit koji bi trebalo da ima sličnu formu kao i buduća državna matura, koja kreće 2024. godine. On smatra da bi bio nonsens da deca na kraju osmog razreda polažu sedam predmeta, a učenici na kraju srednje škole samo tri. Odluku da se menja kombinovani test podržao je i Nacionalni prosvetni savet.

„PROBA“ ODRŽANA U JUNU

U junu je održana „proba“ izmenjene male mature, jer su učenici sedmog razreda, koji sada pohađaju osmi, polagali test iz jednog od pet predmeta sa kombinovanog testa po sopstvenom izboru. Od ukupno 63.600 đaka, testirano je 60.021 u 1.206 škola. Na probu je tako izašlo 94,37 odsto sedmaka.