Triangl | Škola Koja Se Voli

Redovna nastava - novine

Dragi naši,

od 1. novembra Obrazovni centar Triangl prelazi na drugačiji režim funkcionisanja. Novina je to, da se učenici na početku meseca opredeljuju za potreban fond časova koji će iskoristi tokom narednih mesec dana. Tajanje paketa iznosi mesec dana, a neiskorišćeni dolasci se ne prenose u sledeći mesec.

Paketi su prilagođeni potrebama učenika i svako može izabrati paket koji mu najviše odgovara. Kao i do sada, akcenat smo stavili na kontinuirane i redovne dolaske.

Triangl paketi koji su u opticaju su:

Standard Paket

9600 rsd /mesečno
 • 8 dolazaka (matematika, ili fizika, ili hemija)
 • 4 časa matematika + 4 časa fizike/hemije ili srpskog jezika
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mesec dana - trajanje paketa

STANDARD paket spada u najtraženije pakete u Trianglu. Ovaj paket uglavnom biraju učenici koji žele da unaprede svoja znanja iz matematike, ali ga mogu izabrati i učenici kojima su potrebni časovi fizike ili hemije. Karakterizuju ga fiksni termini, fiksni nastavnci, kontinuirani rad koji je garant dobrih rezultata.

Mix Paket 1

12000 rsd /mesečno
 • 12 dolazaka
 • 8 časova matematike + 4 časa fizike/hemije
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mesec dana - trajanje paketa

Mix Paket 2

12000 rsd /mesečno
 • 12 dolazaka
 • 8 časova matematike + 4 časa srpskog jezika
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mesec dana - trajanje paketa

Za učenike koji pored matematike žele da prate i dodatne predmete, Triangl u svojoj ponudi ima MIX pakete. Shodno svojim potrebama, učenik može odabrati svoj MIX paket koji će sadržati 8 časova matematike i 4 časa drugog predmeta.

Premium Paket 1

16000 rsd /mesečno
 • 16 dolazaka
 • 8 časova matematike
 • 8 časova drugih predmeta (hemije, fizike ili srpskog jezika)
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mesec dana - trajanje paketa

Idealan za učenike koji žele da prate 3 predmeta u kontinuitetu. Oni koji se odluče za jedan ova dva paketa imaju 4 časa nedeljno. 

Small Paket

5400 rsd /mesečno
 • 4 dolazaka
 • 4 časa matematike, ili hemije, ili fizike
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mesec dana - trajanje paketa

Učenici koji imaju razvijenu radnu etiku i koji mogu uz samostalno vežbanje kod kuće da dođu do odličnih rezultata, mogu uzabrati SMALL paket. Ovaj paket obuhvata nedeljno jedan čas i idealan je za one kojima je neophodna minimalna asistencija u radu. 

Engleski jezik

1200 rsd /individualni čas
 • 1 - 2 dolaska nedeljno
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik

Nemački jezik

2000 rsd /individualni čas
 • 1 dolazak nedeljno
 • Fiksni termini
 • Stalni nastavnik
 • Mogućnost grupne nastave
 • 1000 rsd / grupni čas

Na svaki od izabranih paketa se mogu dodati časovi nemačkog i engleskog jezika