Triangl | Škola Koja Se Voli

Rezime roditeljskog sastanka

Dragi naši, 

Prethodnog vikenda smo održali niz sastanaka na kojima smo govorili o onome što nas očekuje u predstojećem periodu kada je reč o programu PRIPREMA ZA MALU MATURU. U daljem tekstu donosimo kratak rezime sastanak kao podsetnik za slučaj da je neka informacija promakla ili se nije razumela na pravi način.

1. KALENDAR

Pred Vama je kalendar za ceo ciklus priprema za malu maturu. Kao što možete videti, kalendar smo formirali prema zvaničnom školskom kalendaru i u potpunosti poštujemo sve praznike i raspuste.

Jedini datum gde smo napravili izuzetak je poslednji vikend u aprilu (27. i 28. april), kada deci zvanično počinje prolećni raspust. Bez obzira na početak raspusta, pripremna nastava će se održati tog vikenda, s toga već sada molimo roditelje da obrate pažnju na ovaj detalj prilikom planiranja putovanja.

2. NADOKNADA NASTAVE

Ukoliko je učenik sprečen da prisustvuje nastavi u svom terminu, molimo roditelje da nas što ranije o tome obaveste. Koordinatori će pokušati da omoguće učeniku prisustvo nastavi u drugom terminu.

Ukoliko su razlozi izostanka zdravstveni problemi ili je učenik iz nekog drugog razloga sprečen da dodje do naših učionica, moći će da prati nastavu online od kuće preko ZOOM aplikacije uvek u terminu od 8.30h. Online nastava se uvek snima, i svi oni kojima nije odgovarala ni promena termina, ni termin i način online nastave, mogu tražiti snimak nastave i tako ispratiti dešavanja koja bi inače propustili.

3. PROMENA TERMINA I GRUPA

U formiranju grupa učestvuju isključivo nastavnici koji rade sa decom. Pored znanja vrednuje se ponašanje i zalaganje na času. Menjanje grupa je moguće isključivo u dogovoru sa nastavnicama.

Može se desiti da nastavnice sugerišu da učenik zarad efikasnijeg rada promeni termin. Naravno, u tim situacijama se u ceo proces uključuju roditelji, i onda pokušavamo zajednički da dođemo do rešenja.

4. IZBORNI PREDMETI I TERMINI

Kao što na kalendaru možete primetiti svakog 4. vikenda, deca imaju proveru znanja na pređeno gradivo u vidu testova, kao i nastavu iz izbornih predmeta. Ono što je važno zapamtiti, jeste da će pojedini učenici zbog specifičnosti organizacije nastave izbornih predmeta morati da promene ili koruguju svoje termine dolaska. Ove promene termina se odnose samo na taj dan dolaska u učionice na nastavu iz izbornih predmeta.

Još jednom molimo učenike i roditelje da požure sa odlukom o izbornom predmetu, jer je krajnji rok za izjašnjavanje 15.oktobar.

5. TESTOVI

Tokom priprema učenici će imate svojevrsne provere znanja u vidu testova. Testovi predstavljaju priliku da učenici pošalju povratnu informaciju nastavnicama u kojoj meri napreduju i šta je to što im predstavlja problem. Međutim, u svakoj generaciji se dešava da određeni procenat učenika podcenjuje testove, pa ih rade bez motiva, predaju poluprazne papire, itd…

Rezultat svega je mali broj bodova na testu, učinak ispod nivou očekivanog, pa se bespotrebno stvara pritisak i tenzija kako kod roditelja tako i kod nastavnica, na kraju i kod učenika. Testovi su sastavljeni od zadataka koji se rade na času, dovoljno je odvojiti malo vremena kod kuće, provežbati sve ono što se radilo na času, i rezultati na testu će biti zadovoljavajući.

Zato posebno skrećemo pažnju roditeljima i učenicima da ne možemo očekivati dobre rezultate bez vežbanja, i da svaki test shvataju ozbiljno.

6. PLAĆANJE

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti i podeljeno je u 9 rata. Datumi do kada je neophodno izvršiti uplatu rata je:

1.RАТА – 05.09.
2.RАТА – 05.10.
3.RАТА – 05.11.
4.RАТА – 05.12.
5.RАТА – 20.01.
6.RАТА – 20.02
7.RАТА – 20.03.
8.RАТА – 20.04.
9.RАТА – 20.05.

Za plaćanje celokupnog iznosa odjednom ili iz dva dela ostvaruje se popust od 10%, Takođe, roditelji koji upisuju na pripremu za malu maturu dva ili više deteta, ostvaruju identično pravo popust. Detalje vezane za uplate na tekući račun dostavićemo svim roditeljima SMS porukama.

7. PRIBOR ZA RAD, PONAŠANJE U UČIONICAMA

Učenici će na početku priprema dobiti zbirke iz matematike i srpskog jezika, a kasnije i ostalu literaturu. Zbirke se dodatno ne plaćaju i ulaze u cenu priprema. Ono što je važno, literatura koju učenici dobijaju na početku priprema je NEOPHODNA ZA RAD, pa su učenici dužni da donose zbirke na svaki čas. Uz to je neophodno da sa sobom nose pribor za rad – olovke, gumice i obavezno posebna sveska za svaki predmet.

Sa učenicima ćemo dogovoriti pravila ponašanja. Od njih se očekuje osnovno poštovanje prema nastavnicama i učenicima sa kojima čine grupu, kao i da čuvaju svoje učionice, ne lome inventar, ne ostavljaju smeće za sobom, ne prljaju. Dakle sve ono što su uostalom i pravila kod kuće, ništa više od toga. Svaki gest lepog ponašanja se ceni, poštuje i nagrađuje. O svim nepravilnostima iz ovog segmenta, roditelji će biti obavešteni i zamoljeni da reaguju.

Za dodatna pitanja možete nas pozvati na školski telefon: 060/50 77 225