Triangl | Škola Koja Se Voli

Dragi naši,

Obrazovni centar Triangl od ove godine uvodi novine u radu kada je u pitanju program redovne nastaveRadi efikasnijeg rada i boljih rezultata, učenici koji pohađaju nastavu iz matematike biće u obavezi da dolaze 2 puta nedeljno. Ovo bi podrazumevalo formiranje stalnih grupa sa fiksnim terminima, a sa učenicima bi radio uvek isti nastavnik. 

Učenici koji pored matematike žele da dolaze na časove fizike i hemije bi u ovom slučaju dolazili na treći čas iste sedmice, što ne bi uticalo na fond časova matematike. 

Učenici koji ne dolaze matematiku, već samo na časove fizike i hemije, već sada na početku školske godine formiraju posebnu grupu i dolaziće takođe u fiksnim terminima.

Cilj navedenog izmenjenog programa je da učenici kroz kontinuirani i kontrolisani rad dođu do boljih rezultata.

Molimo sve roditelje da nas u što kraćem vremenskom roku obaveste o planovima za narednu školsku godinu (koje predmete će učenici pohađati), kako bismo što ranije krenuli sa redovnim časovima. Cena pojedinačnog časa iznosi 1.000 dinara.