Triangl | Škola Koja Se Voli

Dragi naši,

Pred nama je poslednji vikend pripremne nastave u formi koja je do sada bila aktuelna. Ovim se završava ceo ciklus predavnja, tj obnavljanja gradiva koje se potencijalno može naći na maloj maturi. U četvrtak 8. juna počinju završne pripreme. 

Završne pripreme se sastoje od niza provera pred malu maturu, koje imaju za cilj prilagođavanje uslovima testa, otklanjanje treme, sticanje neophodnog samopouzdanja i napredak u znanju. Obuhvataju dve vrste nastave: testiranje i vežbanje. Testiranje se odvija u prepodnevnim, a vežbanje u poslepodnevnim terminima. Kako je to bio slučaj i sa prethodnim generacijama, neće svi učenici od starta krenuti sa samostalnim testiranjem.

Učenici koji su pokazali nesigurnost u radu, u početku će testove raditi pred nastavnicama koje će kontrolisati njihov rad, i eventualne greške ispravljati u toku časa. Cilj je da se ovakvim načinom rada učenici polako uvedu u ceo proces završnih priprema i izbegnu loši rezultati i gubitak samopouzdanja. Posle nekoliko dana i oni će biti priključeni ostalim učenicima i samostalno će raditi testove.

S druge strane, učenici koji od prvog dana dolaze samo na testiranje, ukoliko budu imali zadovoljavajući učinak biće oslobođeni od dodatnih aktivnosti. U suprotnom, učenici se pozivaju na naknadna vežbanja u poslepodnevnim časovima. Dodatni časovi vežbanja su na dobrovoljnoj bazi.

Raspored i grupe

Učenici koji dolaze na testiranje, nisu podeljeni po nivoima znanja nego po izbornim predmetima. Raspored testova je takav da jednog dana učenici polažu matematiku i izborni, sledećeg dana srpski i izborni. Informacije o tome kada učenik dolazi i koje testove polaže, roditelji dobijaju dan ranije. Potvrđivanje dolaska nije neophodno, već je dovoljno da nas obavestite samo ukoliko učenik propušta test ili vežbanje.

Grupe za vežbanje zadataka se prave shodno nivou znanja, ali i po tipu zadataka koji će se vežbati ili oblastima koje se obnavljati tog dana. Dobrovoljno prijavljivanje za časove vežbanja je moguće, ali prednost imaju oni učenici koji prave veće propuste na testovima. Prethodnih godina smo uspevali da izađemo u susret svim učenicima, verujemo da će to biti slučaj i sa ovom generacijom.

Plaćanje i obaveze

Podsećamo da je junska rata umanjena i da iznosi 7.000 dinara. Ovo se odnosi na one koji pripreme za malu maturu plaćaju mesečnim ratama. Oni koji su svoje obaveze izmirili odjednom ili iz dve rate, ne plaćaju junsku ratu. Datum do kada je neophodno izmiriti junsku, ali i sve ostale rate (ukoliko nisu regulisane) je 15.jun.

Na testiranje obavezno poneti grafitnu olovku, hemijsku olovku i gumicu.

Unapred se izvinjavamo roditeljima na velikom broju poruka koje će stizati u narednom periodu.